Home|Contact   
Bronnen
Bronnen

Overzicht beschikbare bronnen betreffende De 7 Provinciën en de Admiraliteit in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag

 

1. Archief der Staten Generaal: 1.01.--

Resoluties van de vergadering der Staten Generaal:

 • inv. nr.:1.01.03:
 • 1664: nr.: 3227
 • 1665: nr.: 3228, 3229, 3230
 • 1666: nr.: 3231, 3232
Bijlagen bij de resoluties der Staten Generaal:
 • inv. nr.: 1.01.04:
Ingekomen brieven en minuten van uitgezonden brieven:
 • 1664, november en december: nr.: 5582
 • 1665, januari en februari: nr.: 5583 I
 • 1665, maart: nr.: 5583 II
 • 1665, april: nr.: 5584 I
 • 1665, mei: nr.: 5584 II
 • 1665, juni: nr.: 5585
 • 1665, juli: nr.: 5586
 • 1665, augustus: nr.: 5587
 • 1665, september: nr.: 5588
 • 1665, oktober: nr.: 5589 I
 • 1665, november en december: nr.: 5589 II
 • 1666: nr.: 5590 - 5593
Brievenboeken der Staten Generaal:
 • inv.nr.: 1.01.06:
Brieven over zeezaken te vinden onder het hoofdstuk ‘Admiraliteitszaken’:
 • Bemoeiing van de Staten Generaal met de uitrusting van de vloot: 12561.151.1
 • Gedeputeerden uit de vergadering van de Staten Generaal op de vloot: 12561.152
 • Journaal van De Ruyter uit 1666: 12561.152.5
 • Aanbesteding van de bouw van oorlogsschepen: 12561.154
 • Lijst van oorlogschepen 1664 - 1667: 12580.21
Algemene ingekomen brieven:
 • 1664, nr.: 11132
 • 1665, nr.: 11133/11134
 • 1666, nr.: 11135
Algemene uitgestuurde brieven:
 • 1664, nr.: 11952
 • 1665. nr.: 11953
 • 1666, nr.: 11954
Gedrukte plakkaten: 1663 - 1666
 • nr.: 12169

 

2. Archief der admiraliteitscolleges: 1.01.46

Stukken van algemene aard

 • 1652 - 1667, nr.: 1, microfilm 0157-1
Verbalen van het Haags Besogne
 • 1664 - 1668/1669, nr.:7/8, microfilm 0352 / 0353
Commissiën en instructiën
 • 1648 - 1699, nr.:88, microfilm 0158-5 / 0385-5
Brieven, ontvangen van de Staten Generaal:
 • 1664 - 1674, nr.: 219, microfilm 0183
 • 1665, nr.: 220, microfilm 0183
 • 1666, nr.: 221, microfilm 0183
Brieven ontvangen van de Staten van Holland:
 • 1664 - 1674, nr.: 326, microfilm 0188-2
Brieven ontvangen van gecommitteerden:
 • 1653 - 1676, nr.: 372 a, microfilm 0189-12
Brieven ontvangen van de vlootvoogd en officieren:
 • 1664, nr.: 456, mirofilm 0192-18
 • 1665, nr.: 457, microfilm 0192 / 0193
 • 1666, nr.: 458, microfilm 0193
Stukken over de werf en de equipage van de schepen:
 • 1647 - 1699, nr.: 1023
Inhoudstafels extract resoluties werf / equipage:
 • 1647 - 1754, nr.: 1079

Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter

Tweet wordt geladen...
Volg op Twitter >

Laatste Facebook bericht wordt geladen...
Volg op Facebook >

Copyright 2009 Bataviawerf, Ontwikkeling & Realisatie PM Webdesign, Swifterbant
Volg ons op Twitter
Bekijk ons op Flickr
Bekijk ons op You Tube