Home|Contact   
Schenkingen, giften en legaten
Schenkingen, giften en legaten

De Bataviawerf is een stichting zonder winstoogmerk die voor het bouwen en onderhouden van schepen afhankelijk is van inkomsten uit donaties en sponsoring. Doordat de werf de ANBI status heeft, zijn uw (particuliere) giften en legaten fiscaal aftrekbaar. Vraag uw notaris over de gang van zaken, als u hierin geïnteresseerd bent of kijk op www.schenkservice.nl.

Giften zijn zeer welkom op rekeningnummer NL51 INGB 06 70 58 59 04 t.n.v. STG Nederland, Lelystad, o.v.v. 'Gift'. U kunt ons dus zeer voordelig structureel steunen als u uw giften vastlegt bij de belastingdienst. U mag uw donatie dan volledig aftrekken voor de inkomstenbelasting. Uw voordeel kan oplopen van bijna 16 tot 52 procent van uw donatie. Stel u doneert € 12,50 per maand. Dat is € 150 per jaar. Als u in de inkomstenschijf van 42% valt, dan kunt u bijna € 65 van de Belastingdienst terugkrijgen. Iedere persoonlijke situatie is uiteraard anders. Op de website van de Belastingdienst kunt u uitrekenen hoeveel u kunt terugkrijgen.

Het doen van periodieke schenkingen is niet meer gebonden aan de notariële vorm. Het kan ook via formulieren die zijn te downloaden op de website van de belastingdienst. Voor een schenking aan de Bataviawerf hebben wij de benodigde formulieren alvast ingevuld en zijn hieronder te downloaden.

Overeenkomst periodieke gift t.g.v. Bataviawerf

Overeenkomst betalingsvolmacht per incasso t.g.v. Bataviawerf

Klik hier om de alfabetische lijst van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) te openen. Vul als zoekterm in: "bouwt retourschip". U kunt de Bataviawerf vinden onder de naam: Stichting Nederland bouwt V.O.C. Retourschip.

 Anbi statusTestament Test

Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter

Tweet wordt geladen...
Volg op Twitter >

Laatste Facebook bericht wordt geladen...
Volg op Facebook >

Copyright 2009 Bataviawerf, Ontwikkeling & Realisatie PM Webdesign, Swifterbant
Volg ons op Twitter
Bekijk ons op Flickr
Bekijk ons op You Tube