Home|Contact   
Geschiedenis van de Batavia
Geschiedenis van de Batavia

 

De stranding van de Batavia

De huidige Batavia is genoemd naar een historische voorganger, die in 1627-'28 in Amsterdam werd gebouwd voor de Verenigde Oostindische Compagnie op de oude VOC-werf, de Peperwerf, onder leiding van scheepsbouwmeester Jan Rijksen.

Het schip vertrok op 29 oktober 1628 voor zijn eerste reis, onder het commando van opperkoopman Francisco Pelsaert, met bestemming Batavia op Java. Nog voordat het schip zijn bestemming had bereikt, is de Batavia op een rif voor de Australische westkust vergaan. Dit rif maakt deel uit van de eilandengroep 'Houtman Abrolhos'. Het eiland waar de Batavia verging heet tegenwoordig 'Beacon Island'. De wrakplaats van de Batavia is gelegen aan de zuidzijde van Beacon Island op 28° 30' ZB en 113° 47' OL.

 

anker batavia
Het grote plechtanker van de Batavia bevindt zich tot op de dag van vandaag nog op de wrakplaats nabij Beacon Island en markeert de plaats waar de Batavia op 4 juni 1629 is vergaan.
(Pat Baker, WA Maritime Museum)

 Van de 332 opvarenden verdronken er al direct 40 in de branding.
De overigen slaagden erin zich op een nabijgelegen eilandje in veiligheid te brengen. Omdat op het eilandje voedsel noch water aanwezig was, besloot commandeur Pelsaert om samen met enige officieren hulp te gaan halen in de stad Batavia op Java (het tegenwoordige Jakarta). Hij vertrok met de grote sloep.

bataviasloep
De sloep van de Batavia. Met een dergelijk vaartuig moet Pelsaert de ca. 1000 zeemijlen van West-Australië naar Java hebben afgelegd.
De replica van de sloep bracht eind jaren '80 al een bezoek aan de West-Australische stad Perth.

 naar boven

Muiterij op de Batavia

Tijdens de afwezigheid van Pelsaert afwezigheid ontstond er muiterij onder leiding van onderkoopman Jeronimus Corneliszoon. Deze Jeronimus zag zichzelf als de stichter van een nieuw koninkrijkje, waar echter geen plaats zou zijn voor alle schipbreukelingen. Meer dan 100 mensen werden door hem en zijn handlangers omgebracht. Een groepje soldaten onder leiding van Wiebe Hayes verzette zich en wist zich terug te trekken op een nabijgelegen eiland. Bij zijn terugkeer slaagde Pelsaert erin, gesteund door de groep van Hayes, de muiters te overmeesteren en te berechten. De meesten werden opgehangen, terwijl anderen zweepslagen kregen of werden gekielhaald. Twee mensen werden op het vasteland van Australië aan wal gezet, waarna niemand ooit meer iets van hen vernam. 

naar boven 

Vondst van het wrak

In de jaren ´70 van deze eeuw is het wrak van de Batavia ontdekt en geborgen. Dit wrak, alsmede vele wrakvondsten, bevindt zich nu in de West-Australian Maritime Museum te Fremantle, Australië.
Andere delen bevinden zich in een ander museum, te weten het Geraldton Region Museum. Beide musea zijn in een verwoede strijd gewikkeld om de nalatenschap van de Batavia. De klap waarmee het schip op 4 juni 1629 op het rif van de Abrolhos liep, dreunt nog steeds na....

skelet batavia
Onlangs heeft een team van archeologen onderzoek gedaan op Beacon Island. Er werden daar verschillende skeletten aangetroffen, waaronder het hierbij afgebeelde.
Men doet inmiddels pogingen om de overblijfselen te identificeren. Ook wordt DNA-onderzoek verricht.

De stranding en de moordpartijen zijn in de 17de eeuw bekend geworden als ‘De Ongeluckige Voyagie van ‘t Schip Batavia nae den Oost-Indien’. Dit verhaal is op schrift gesteld en verspreid, waardoor de herinnering aan het schip altijd levend is gebleven.

NIEUW: De oorspronkelijke tekst van de Ongeluckige Voyagie is door de Koninklijke Bibliotheek op internet gezet. Ook is er een Engelse vertaling in pdf-formaat beschikbaar. Klik hier voor meer informatie.

Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter

Tweet wordt geladen...
Volg op Twitter >

Laatste Facebook bericht wordt geladen...
Volg op Facebook >

Copyright 2009 Bataviawerf, Ontwikkeling & Realisatie PM Webdesign, Swifterbant
Volg ons op Twitter
Bekijk ons op Flickr
Bekijk ons op You Tube