Home|Contact   
Haringparty 2016
Haringparty 2016

Als vervolg op het geslaagde Flevopenningen Ondernemersgala zal op initiatief van De Stichting Flevopenningen in samenwerking met VNO-NCW Flevoland, de eerste provinciebrede Haringparty plaatsvinden op de Bataviawerf in Lelystad!

De Haringparty vindt plaats op vrijdag 17 juni op de Bataviawerf. Aanvang 16:00 uur. Adres: Bataviaplein 2, Lelystad. Kom en geniet van een lekkere haring, een goed gesprek en kijk met ons mee naar het afgelopen en aankomende half jaar. Rond het centrale thema van de Banenafspraak speciaal wordt dit netwerkevenement georganiseerd voor politici, ondernemers en bestuurders uit Flevoland. 

Bataviawerf
Geen Haringparty zonder een goed doel! Dat is ook nu het geval. Het evenement staat in teken van het goede doel waar het georganiseerd wordt, namelijk de Bataviawerf. Op de bekende werf worden schepen gereconstrueerd die belangrijk zijn geweest in onze maritieme geschiedenis. We kennen natuurlijk allemaal de Batavia. In oktober 2015 is een nieuw project gestart: de bouw van een 16e eeuws schip: het Waterschip. Meer informatie over dit project is hier te vinden.

Aanmelden
De Haringparty 2016 is een kosteloos netwerkevenement, maar een vrijwillige donatie aan de Bataviawerf wordt op prijs gesteld. Via deze link kunt u zich aanmelden voor de Haringparty. Na ontvangt van uw gegevens wordt u via de e-mail op de hoogte gehouden van uw aanmelding.

Giften
De Bataviawerf is een stichting zonder winstoogmerk die voor het bouwen en onderhouden van schepen afhankelijk is van inkomsten uit donaties en sponsoring. Doordat de werf de ANBI status heeft, zijn uw (particuliere) giften en legaten fiscaal aftrekbaar. Vraag uw notaris over de gang van zaken, als u hierin geïnteresseerd bent of kijk op www.schenkservice.nl.

Giften zijn zeer welkom op rekeningnummer NL51 INGB 06 70 58 59 04 t.n.v. STG Nederland, Lelystad, o.v.v. 'Gift'. U kunt ons dus zeer voordelig structureel steunen als u uw giften vastlegt bij de belastingdienst. 
Het doen van periodieke schenkingen is niet meer gebonden aan de notariële vorm. Het kan ook via formulieren die zijn te downloaden op de website van de belastingdienst. Voor een schenking aan de Bataviawerf hebben wij de benodigde formulieren alvast ingevuld en zijn hieronder te downloaden.

Overeenkomst periodieke gift t.g.v. Bataviawerf

Overeenkomst betalingsvolmacht per incasso t.g.v. Bataviawerf

Klik hier om de alfabetische lijst van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) te openen. Vul als zoekterm in: "bouwt retourschip". U kunt de Bataviawerf vinden onder de naam: Stichting Nederland bouwt V.O.C. Retourschip.

 

Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter

Tweet wordt geladen...
Volg op Twitter >

Laatste Facebook bericht wordt geladen...
Volg op Facebook >

Copyright 2009 Bataviawerf, Ontwikkeling & Realisatie PM Webdesign, Swifterbant
Volg ons op Twitter
Bekijk ons op Flickr
Bekijk ons op You Tube