Home|Contact   
Inrichting Batavia
Inrichting Batavia

Na een intensief bouwproces in de jaren ’80 en ’90 is de reconstructie van het schip de Batavia sinds 1995 bij de Bataviawerf te bewonderen. Sinds die tijd hebben honderdduizenden bezoekers al kunnen rondstruinen over en door het schip en hebben zij zich verwonderd over dit imposante vaartuig.
Door middel van deze reconstructie van het origineel uit de 17e eeuw, krijgen bezoekers een unieke inkijk in ons rijke verleden en het leven aan boord destijds. Momenteel wordt op de Bataviawerf gewerkt aan een verrijking van het schip door de inrichting, accessoires en meubilair van de Batavia aan te passen en aan te vullen.

Grote Kajuit
Allereerst wordt de Grote Kajuit van de Batavia onder handen genomen. Deze ruimte was een van de belangrijkste plekken op het schip, bestemd voor de meest vooraanstaande mensen aan boord. De hoogste in rang aan boord en soms ook betalende bezoekers met aanzien waren hier vaak te vinden.
De (her-) inrichting van deze ruimte betreft onder meer het plaatsen van meubilair zoals het er waarschijnlijk destijds aan boord uit heeft gezien.
De basis voor het meubilair voor de kajuit komt vanuit de beeldsnijderij, waar leermeester Tiemen Pasterkamp in dit onderwerp is gedoken om alle beschikbare informatie hieromtrent te verzamelen om tot een plan voor het project te komen. Onder meer in het boek ‘Aloude en hedendaagse scheepsbouw en bestier’ van Nicolaes Witsen zijn verschillende tekeningen en beschrijvingen te vinden die een beeld geven van de inrichting van de Grote Kajuit in de originele Batavia.

Gulden Snede
Het bijzondere aan de tekeningen in dit boek is dat deze allen zijn gemaakt aan de hand van een verhouding die wij nu kennen onder de naam ‘gulden snede’.
Deze verhouding werd in de Klassieke Oudheid al gebruikt en werd in de Renaissance herontdekt en veelvuldig toegepast door kunstenaars en ambachtslieden.
In de Renaissance werd deze verhouding onder andere ‘Divina Proportione’ of ‘Goddelijke verhouding’ genoemd, omdat deze in de hele natuur c.q. schepping voorkomt.
De 17de eeuwse benaming voor deze verhouding is niet bekend, maar Witsen brengt het woord ‘gelijkdeligheit’ met regelmaat in verband met verhoudingen.
Deze verhouding en meetmethode is naadloos over al zijn gebruikte tekeningen heen te leggen. Samen met het reeds op de Bataviawerf uitgevoerde historische onderzoek van Arent Vos en de daarover verschenen cahier over de inrichting van de Batavia, geeft dit een uniek beeld van de destijds gebruikte technieken en materialen. Het biedt de mogelijkheid deze informatie te gebruiken voor een waarheidsgetrouwe reconstructie van de inrichting van de Grote Kajuit.
Daarmee is de basis gevormd voor het project op de Bataviawerf waarin de Grote Kajuit wordt (her-) ingericht. Een mooi project waarvoor er door verschillende afdelingen en vaklieden op de werf nauw wordt samengewerkt.

Kombuis Batavia
In deze samenwerking zijn de vaklieden in de smederij ook nauw betrokken bij het project. Daar wordt op ambachtelijke wijze het nodige smeedwerk, hang- en sluitwerk op authentieke wijze vervaardigd.
Tevens is in de smederij een start gemaakt met het vervaardigen van authentieke gebruiksvoorwerpen voor de kombuis van de Batavia. Middels een digitaal archief waarin wrakvondsten van onder meer de Batavia zijn gecatalogiseerd, wordt een goed beeld verkregen van hoe de voorwerpen er destijds uit hebben gezien. Ook wrakvondsten van schepen die in dezelfde periode zijn vergaan helpen ons hierbij. Op basis van deze informatie zijn al verschillende voorwerpen gereconstrueerd, te denken valt aan messen, ketels, pannen, kruitkokers en olielampjes voor de kombuis van de Batavia. Dit archief is te vinden op de website http://www.museum.wa.gov.au/maritime-archaeology-db/ancods

Al met al presenteert de Bataviawerf met deze aanvullingen en toevoegingen de bezoekers een nog volledigere weergave van de Batavia, de inrichting en het leven aan boord. Het project bevindt zich nog in de startfase en zal de komende jaren te volgen zijn op de Bataviawerf. Het genoemde cahier ‘De inrichting van een Oost-Indiëvaarder’ met gedetailleerde historische gegevens over de inrichting is verkrijgbaar in de winkel op de Bataviawerf.

Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter

Tweet wordt geladen...
Volg op Twitter >

Laatste Facebook bericht wordt geladen...
Volg op Facebook >

Copyright 2009 Bataviawerf, Ontwikkeling & Realisatie PM Webdesign, Swifterbant
Volg ons op Twitter
Bekijk ons op Flickr
Bekijk ons op You Tube