Home|Contact   
Naamgenoten van De 7 Provinciën
Naamgenoten van De 7 Provinciën

Op de Bataviawerf wordt het schip De 7 Provinciën uit 1665 gereconstrueerd. Dit schip was het derde schip dat onder die naam tijdens de Republiek in gebruik werd genomen.

Het nieuwe luchtgeleidings- en commandofregat, dat sinds 2002 bij de Koninklijke Marine in gebruik is genomen, is ook ‘De Zeven Provinciën’ gedoopt. Totaal kennen we dan 8 schepen met die naam, of eigenlijk 10 als we zowel de scheepsromp van vlak na de Tweede Wereldoorlog als de huidige reconstructie op de Bataviawerf meetellen.

De Nederlandse Vereniging van Modelbouwers organiseert een internationale modelbouwwedstrijd rondom al deze schepen.

 

1. De Zeven Provinciën 1643-1659

Admiraliteit van Amsterdam, linieschip van 32-48 stukken.
Schip deed mee in de Slag bij Elba (1652) en Slag bij Livorno (1653). Tussen 1655 en 1659 in het eskader van Michiel de Ruyter naar de Oostzee en Portugal.

2. De Zeven Provinciën 1665-’67 (gehuurd)

Admiraliteit van Amsterdam, linieschip van 48 stukken.
Ook De Verenigde Provinciën of De Provinciën genoemd. Deed mee aan Slag bij Lowestoft (1665), Tweedaagse zeeslag (1666) en Tocht naar Chatham (1667). Naam gewijzigd in Sint Jan Baptista.

3. De Zeven Provinciën 1665-1694

Admiraliteit van de Maze, linieschip van 80 stukken.
Deed mee aan Vierdaagse Zeeslag (1666), Tweedaagse zeeslag (1666), Tocht naar Chatham (1667), Slag bij Solebay (1672), Slag bij Schooneveld (1673), Slag bij Kijkduin (1673) en Slag bij Cap de la Hogue (1692). 1665: tijdelijk onder bevel Aert van Nes
1665-1674: vlaggeschip admiraal Michiel de Ruyter
1678: onder bevel schout-bij-nacht Jan van Brakel
1691: onder bevel Jan Snellen
1692: onder bevel Evert de Lieffde en lek geschoten in de slag bij La Hogue
1694: voor sloop verkocht

1995- ± 2015: gereconstrueerd op de Bataviawerf

4. De Zeven Provinciën 1694-1706

Admiraliteit van de Maze, linieschip van 92 stukken.
1696: vlaggeschip G. Callenburgh, in vloot Ph. van Almonde
1701-1703: vlaggeschip Ph. van der Goes
1702: deelname aan Slag bij Vigo en beleg van Barcelona.
1702: vlaggeschip P. van der Dussen
1705: gestrand op de Hinder bij de Maasmond en een jaar later als wrak verkocht.

5. De Zeven Provinciën 1782-1794

Admiraliteit van het Noorderkwartier, linieschip van 74 stukken.
In 1794 voor de sloop verkocht.

6. De Zeven Provinciën 1909-1936

Koninklijke Marine, pantserdekschip.
Het schip werd berucht vanwege de muiterij aan boord in februari 1933, waaraan door de regering op harde wijze (een bombardement) een eind werd gemaakt. In 1937 hernoemd en in gebruik genomen als Opleidingsschip Hr.Ms. Soerabaia. Dit schip werd in 1942 door een Japanse luchtaanval tot zinken gebracht nabij de haven van Surabaja (Oost-Java).

6a. De Zeven Provinciën (1939)1944-1950

Koninklijke Marine, kruiser.
Nooit onder deze naam in de vaart gekomen. De nog niet afgebouwde scheepsromp werd in 1950 herdoopt tot Hr.Ms. De Ruyter.

7. De Zeven Provinciën 1950-1976

Koninklijke Marine, kruiser.
In 1976 verkocht aan Peru en herdoopt als Aguirre. Dit schip werd in 2001 gesloopt.

8. De Zeven Provinciën (1997- )

Koninklijke Marine, luchtgeleiding- en commandofregat (LCF). Vanaf april 2002 in dienst.

(Bron: 'Schepen van Gewelt', door A. van der Peet en A. de Wit (Instituut voor Maritieme Historie / Koninklijke Marine), Franeker, 2002.

Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter
Volg ons op TwitterVolg ons op TwitterVolg ons op Twitter

Tweet wordt geladen...
Volg op Twitter >

Laatste Facebook bericht wordt geladen...
Volg op Facebook >

Copyright 2009 Bataviawerf, Ontwikkeling & Realisatie PM Webdesign, Swifterbant
Volg ons op Twitter
Bekijk ons op Flickr
Bekijk ons op You Tube